Konkurs realizowany był z inicjatywy Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy wspólnie ze Śląskim Kuratorem Oświaty.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 25 szkół kształcących w zawodach budowlanych z terenu Śląska. Po przeprowadzonych eliminacjach międzyszkolnych do udziału w finale zakwalifikowanych zostało 5 dwuosobowych zespołów.

Laureatami konkursu zostali uczniowie ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju – Przemysław Zubek i Krystian Kowalski.

Dyrektor ZSZ p. Barbara  Tetla-Gruszczyk  podkreśliła, iż udział w konkursie i zajęcie I miejsca w etapie wojewódzkim jest efektem ogromnej pracy uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w naszym technikum budowlanym.