Wierszem „Urodziny” Wisławy Szymborskiej, uroczystość rozpoczęła Zosia Stawowy – uczennica II klasy gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, która od ośmiu lat uczęszcza na zajęcia Koła Teatralnego „Złota Gęś" przy Miejskim Ośrodku Kultury.

Po recytatorskich popisach gości oficjalnie przywitał prezydent miasta Marian Janecki, który dziękował i gratulował sukcesów wszystkim tworzącym szeroko rozumianą kulturę w naszym mieście.

Po przyznaniu wyróżnień dla zasłużonych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury przyznane zostały statuetki dla tegorocznych laureatów głównej nagrody. Pierwsza z nich powędrowała do Ireny Goździk-Babicz – osoby, która należy do grona zasłużonych, nieprofesjonalnych historyków naszego regionu. Z jej inicjatywy, za namową prof. Wiesława Lesiuka powstał w 1999 r. przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Jastrzębskiej zespół do badań historii i kultury regionalnej pogranicza polsko-czeskiego. Jej zasługą jest nie tylko stworzenie i merytoryczne przygotowanie do pracy zespołu redakcyjnego, ale również forma, styl i estetyka wydawnictw. Obiektywizm przekazu daje możliwość zrozumienia skomplikowanych dziejów Śląska. – Często by stworzyć publikację, trzeba przebijać się przez wiele kronik, materiałów źródłowych czy różnego rodzaju archiwa, także diecezjalne. To typowa praca u podstaw, ale sprawia ona wielką przyjemność – mówiła laureatka.

Równorzędną nagrodę otrzymał także zespół folklorystyczny „Niezapominajki”, który istnieje już od niemal 30 lat. Bierze udział w uroczystościach regionalnych, gości na licznych festiwalach zdobywając, nagrody i wyróżnienia. Niezapominajki dwukrotnie zdobyły nagrodę Ministerstwa Kultury, a w 2009 roku odebrały Złoty Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z okazji 20-lecia istnienia, zespół nagrał płytę. Od kilku lat członkinie zespołu prowadzą lekcje regionalizmu prezentując kulturę i folklor w szkołach i przedszkolach w regionie. Jak mówi kierowniczka zespołu, Helena Zoremba radość z muzyki to najważniejszy element ich działalności. – Spotykamy się co poniedziałek, dużo ćwiczymy by efekty naszej pracy były zadowalające dla nasi dla wszystkich tych, którzy chcą nas słuchać i zapraszać – podsumowała kierowniczka zespołu.

Każdy z laureatów oprócz statuetek otrzymał 4000 zł.

Na koniec uroczystości dla wszystkich przybyłych koncert dał Janusz Radek z zespołem.

GALERIA ZDJĘĆ