Konsultacje odbywać się będą od godz. 9.00 do 14.00.