Czym zajmuje się Stowarzyszenie Dializowanych Nephros?

Ryszard Witek: Świadomość naszego społeczeństwa jest mierna jeśli chodzi o zapobieganie chorobom nerek czy oddawanie narządów do przeszczepów w razie nagłej niespodziewanej śmierci. Pokutuje wśród nas wiele fałszywych poglądów, co jest wynikiem tak słabej wiedzy o chorobach nerek. Dlatego staramy edukować przede wszystkim młodych ludzi oraz zbieramy pieniądze i dokonujemy zakupów niezbędnego sprzętu medycznego. Z 1% udało się nam zakupić sztuczną nerkę. Dzięki Stowarzyszeniu zawiązują się przyjaźnie, gdyż organizowane są spotkania i wyjazdy. Jest to dobre rozwiązanie ponieważ chorzy spędzają czas razem, mają te same problemy i potrzeby, a dzięki temu lepiej się rozumieją. 

Ilu macie członków i jakie stawiacie sobie cele?

Ryszard Witek: Członków jest ponad osiemdziesięciu. Są to osoby dializowane i po przeszczepie nerki. Stowarzyszenie stawia sobie cztery cele, które stara się realizować. Jest to szeroko rozumiana integracja osób dializowanych, udzielanie wsparcia chorym i ich rodzinom, wspomaganie ośrodka stacji dializ oraz prowadzenie kampanii na rzecz transplantologii. Drukujemy informatory pod hasłem „Nie zabieraj swoich narządów do nieba, one potrzebne są tutaj”, plakatujemy w różnych miejscach informacje, najczęściej są to przychodnie oraz autobusy, które przewożą osoby dializowane, a mają one duży zasięg ze względu na to, że chorzy są z różnych miejsc z Polski. Rozdajemy oświadczenia woli, które są ze znaczkiem naszego miasta bo kampania jest współfinansowana z Urzędu Miasta.

Co robicie dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju?

Ryszard Witek: Dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju organizujemy przede wszystkim kampanie, które mają na celu uświadamianie ludzi o zagrożeniach takich jak choroby nerek, np. podczas Festynu Zdrowia. Prowadzimy różne spotkania z młodzieżą w szkołach, jest to budujące gdy młodzi ludzie są zainteresowani tymi prelekcjami. Jest też ważne żeby poruszać ten temat i wywiązywać dyskusje, gdyż jest dużo fałszywych poglądów. Przedstawiamy im ten temat, edukujemy ich trochę jak należy żyć, jak zachowywać się przy osobach chorych, jakie badania należy wykonywać aby uniknąć tej nieprzyjemnej choroby jaką jest niewydolność nerek. Podczas Światowego Dnia Nerek w WSS nr 2 wystawiamy stoisko i edukujemy ludzi, którzy akurat się tam znajdują. Mówimy jak zapobiegać oraz dużo mówimy o oddawaniu narządów. Zbieramy pieniądze i kupujemy potrzebną aparaturę dla stacji dializ. Więcej dodatkowych informacji można znaleźć na stronie : http://www.nephros.jasnet.pl/