22 maja mieszkańcy osiedla Chrobrego zdecydowali, że z budżetu obywatelskiego w 2015 roku zostanie zrobiony remont traktu pieszego od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego. Będzie to remont na długości 82 mb i szerokości 3 m z wykonaniem podbudowy i nowej nawierzchni z kostki brukowej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 56 tys. zł.

Natomiast mieszkańcy sołectwa Moszczenica 26 maja zaakceptowali do realizacji wykorytowanie i utwardzenie drogi gruntowej ul. Tęczowej. Roboty obejmą odcinek ul. Tęczowej od ul. prof. Ranoszka do budynku nr 12 o nawierzchni gruntowej na długości 290 mb i szerokości 4,50 mb o pow. 1305 m². Wykonana zostanie nawierzchnia z destruktu asfaltowego z pełną podbudową z kruszywa łamanego i warstwą filtracyjną z piasku. Szacunkowa wartość zadania to 87 435 zł.