Akceptację uzyskało utwardzenie drogi gruntowej plus nakładka asfaltowa ul. Pochyłej. Tutaj wykonana zostanie nawierzchnia z destruktu asfaltowego z pełną podbudową z kruszywa łamanego i warstwą filtracyjną z piasku. Szacowana wartość zadania wynosi 84 tys. zł.

Mieszkańcy zdecydowali też o utwardzeniu drogi gruntowej – odnoga ul. Żytniej, gdzie również wykonana będzie nawierzchnia z destruktu asfaltowego z pełną podbudową z kruszywa łamanego i warstwą filtracyjną z piasku .Wartość zadania oszacowano na 32,3 tys. zł.