Początek tego spotkania zaplanowano na godz. 17.00.

Kolejne spotkania odbędą się:

3 czerwca – os. Przyjaźń w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, godz. 17.00,

4 czerwca – sołectwa Skrzeczkowice i Borynia w Domu sołeckim, godz. 17.00,

9 czerwca – sołectwo Szeroka w OSP, godz. 17.00,

10 czerwca – os. Górne i Dolne w Domu parafialnym przy parafii św. Katarzyny, godz. 17.00.