Państwa opinie, posłużą do tworzenia dokumentu, wyznaczającego najważniejsze obszary, formy współpracy oraz dziedziny, w których zostaną przeprowadzone otwarte konkursy ofert  wraz z zaplanowanymi kwotami na ich realizację.

Wszelkie sugestie należy składać w terminie do 13 czerwca pisemnie do Wydziału Obywatelskiego-Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A bądź drogą elektroniczną e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.