Zgłoś się i korzystaj z bezpłatnego doradztwa długofalowego dla organizacji.

Internetowe Centrum Wsparcia oferuje długofalowe doradztwo on-line, czyli opiekę doradców, którzy pomogą organizacji rozwiązać problemy formalno-prawne, skutecznie przeprowadzą przez procesy:

– dopełnianie obowiązków sprawozdawczych (w czerwcu wiele organizacji zatwierdza swoje sprawozdanie finansowe i składa je w urzędach – przypomnimy co i jak należy zrobić)

– zmiany w organizacji (zmiana statutu, władz itp.) i ich zgłoszenie do urzędów

– ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego

– dopełnianie obowiązków wobec Krajowego Rejestru Sądowego

– sporządzenie poprawnych uchwał władz, zapisów w statucie

– zakładanie fundacji, stowarzyszenia

ICW zapewnia bezpłatne, fachowe, dostosowane do potrzeb organizacji wsparcie merytoryczne – w szczególności indywidualną opiekę doświadczonych doradców, w razie potrzeby korzystających z pomocy ekspertów z dziedziny prawa lub księgowości. Umożliwia skorzystanie z porad bez ruszania się z domu. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie Internetowe Centrum Wsparcia:

wyślij zgłoszenie mailem na adres: info@ngo.pl z opisem problemu formalno-prawnego, który ma Twoja organizacja

w temacie maila wpisz: „ICW: doradztwo on-line”

w treści maila podaj dane do kontaktu: nazwę organizacji, nazwę miejscowości, w której ma siedzibę, maila

ICW odpowie na wszystkie przesłane pytania. Organizacja zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie musiała:

zaktualizować dane o organizacji w bazy.ngo.pl

podpisać deklarację udziału w projekcie oraz wypełnić formularz zawierający dane uczestnika projektu zgodnie z zasadami dokumentacji PO KL

wypełnić ankietę ewaluacyjną doradztwa on-line

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 czerwca 2014 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby organizacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt Internetowe Centrum Wsparcia prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakwalifikowani do doradztwa długofalowego on-line będą mogli korzystać z niego do końca trwania projektu, czyli do 31 grudnia 2014 r.