Tym samych od 2 czerwca Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta wznawia przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż urządzeń grzewczych, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów grzewczych c.o., podłączenie do miejskiej sieci c.o.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych.