Remonty polegają na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży. Przy ul. Jagiełły wyremontowanych zostanie 2 190 m2 chodnika, przy ul. Kusocińskiego 990 m2, a przy ul. Kaszubskiej wymienionych zostanie 414, 5 m2 chodnika. Z kolei na ul. Krasickiego remont obejmie 505 m2, a na Wiejskiej 600 m2.