Od dnia zatwierdzenia sprawozdania organizacja ma 10 dni na złożenie w Urzędzie Skarbowym sprawozdania finansowego wraz z uchwałą o przeznaczeniu dochodu i sposobie pokrycia straty.
 
Organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) mają 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego na jego złożenie w KRS celem ogłoszenia w Monitorze Sądowym.  
 
15 lipca mija ostateczny termin umieszczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego w bazie danych na stronie. Departamentu Pożytku Publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Niedotrzymanie  tego terminu może pozbawić organizację możliwości otrzymywania wpływów z 1%.