Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– sołectwo Ruptawa – 11 czerwca, godz. 17.00, Dom Sołecki,

– os. 1000-lecia – 12 czerwca, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12,

– os. Bogoczowiec – 16 czerwca, godz. 17.00, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,

– os. Złote Łany – 17 czerwca, godz.17.00, Przedszkole Publiczne nr 26 przy ul. Wiejskiej.