Mieszkańcy uznali, że konieczny jest remont chodnika przy ul. Piastów, gdzie szacunkowa wartość robót wynosi 29 tys. zł. Ponadto plac zabaw przy ul. Moniuszki ma zostać doposażony w nowe elementy, a szacunkowy koszt tych prac to 37 496 zł.