Obecnie został ogłoszony przetarg, a oferty można składać do 24 czerwca.

Systematycznie tworzymy bazę sportową naszego miasta, a nasz program budowy boisk jest konsekwentnie realizowany. W tej chwili mamy kilkanaście boisk na najwyższym poziomie, kolejne są w budowie i w fazie projektów. Wielofunkcyjny obiekt na os. Zofiówka z pewnością będzie cieszył się dużym zainteresowaniem amatorów sportu i będzie dobrze wykorzystany – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową wykonaną na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego. Obiekt zostanie wyposażony w kompletne zestawy sportowe do gier wraz z ochraniaczami na słupki, siatki, stanowiska sędziowskie itp. niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej gry. Powstanie też infrastruktura towarzysząca jak: oświetlenie, ogrodzenie terenu, piłkochwyty, dojścia i dojazdy oraz schody terenowe. Oprócz tego przewidziano dostawę i montaż kontenerów stróżówki i WC wraz z wyposażeniem funkcjonalnym oraz podłączeniem do mediów.