Staż zawodowy odbywał się w ramach projektu „Nowoczesna praktyka szansą kariery zawodowej dla mechaników pojazdów samochodowych”. Program ten był realizowany w ramach projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY MOBILNOŚCI – IVT.

Przed wyjazdem uczniowie przeszli pięciomiesięczne szkolenie językowe z języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także przygotowanie pedagogiczno-kulturowe oraz szkolenie BHP.   W ramach stażu uczniowie zgłębiali wiedzę związaną z diagnozowaniem i naprawą nowoczesnych silników samochodowych oraz różnych podzespołów samochodowych.

Ponadto uczniowie zapoznali się z organizacją pracy i warunkami pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach, zwiedzając fabrykę BMW w Lipsku oraz Manufakturę VW w Dreźnie.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.