Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, wg agregatowego indeksu aktywności analizującego najważniejsze wskaźniki efektywności, zajmuje pierwsze miejsce na Śląsku wśród wszystkich bibliotek powiatów grodzkich. Od lat zainteresowanie książką i usługami biblioteki utrzymuje się na wysokim poziomie – 30% mieszkańców korzysta z księgozbioru MBP. Jak zauważa dyrekcja Biblioteki Śląskiej jest to wynik dokładnych starań przy zakupie nowości wydawniczych odpowiadających oczekiwaniom czytelników.

Nie sposób nie zauważyć także popularności, jaką cieszą się wszelkie podejmowane przez MBP imprezy literackie, edukacyjne, kulturalne, historyczne. Bogata oferta kulturalna, na którą składają się cykle spotkań tematycznych, wykładów, wystaw, koncertów, spotkań autorskich, itd. plasuje bibliotekę na wysokim miejscu pośród innych instytucji kulturalnych w mieście i regionie – można przeczytać w piśmie wystosowanym przez dyrektora Biblioteki Śląskiej do prezydenta miasta Mariana Janeckiego.

Gratulujemy Panu Prezydentowi i władzom samorządowym tak znakomitej instytucji kultury, jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju i dziękujemy za opiekę nad nią i jej wspieranie. Liczymy, że dalsza współpraca odbywać się będzie na równie wysokim poziomie, a biblioteka i jej potrzeby będą nadal Państwu bliskie – pisze dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki.