Dotyczy ono przywrócenia kontraktu w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja, lecznicza nie otrzymała bowiem takiego kontraktu. Tymczasem Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci jest jedyną placówką medyczną w naszym mieście, jak również w regionie, zapewniającą ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną dla dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu ortopedycznymi i neurologicznymi.

Szpital może poszczycić się wysoką jakością udzielanych świadczeń, doskonale wykwalifikowanym, doświadczonym personelem medycznym, sprzętem i aparaturą medyczną. Stąd też niezrozumiałe jest działanie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pozbawiające dzieci z terenu naszego miasta dostępu do ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

W jastrzębskich placówkach oświatowych od 2000 roku realizowany jest program zdrowotny wykrywający wady postawy wśród dzieci w wieku 7 i 12 lat. Okazuje się, że ponad 80% przebadanej populacji ma różnego rodzaju dysfunkcje zdrowotne układu kostno-stawowego i mięśniowego. Wobec tych danych epidemiologicznych, decyzja NFZ-u wydaje się niezrozumiała.

Z uwagi na konieczność zapewnienia kompleksowości i ciągłości leczenia dzieci z Jastrzębia-Zdroju i okolic, niezwykle istotne jest zachowanie dostępności do jedynej tego typu placówki medycznej poprzez przywrócenie kontraktu na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej – podsumowuje prezydent.