Miasto przygotuje audyty energetyczne następujących budynków oświatowych: Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 12, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 8 i Zespołu Szkół nr 12.

Wyniki audytów wskażą kolejność przeprowadzania inwestycji związanych z termomodernizacją oraz umożliwią wnioskowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o środki unijne na przeprowadzenie w kolejnych kilku latach termomodernizacji tych budynków – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.