Ideą konkursu jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.  

Organizatorzy zachęcają beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego  do podzielenia się  swoimi doświadczeniami i zaprezentowania projektów,  w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Opis projektu wraz z dodatkowymi materiałami należy przesłać do 15 października 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a

 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”

Do końca grudnia 2014 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu  znajdują się na stronie: www.roefs.pl. Na potrzeby konkursu działa  również skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.