11 czerwca mieszkańcy Ruptawy zagłosowali za położeniem nawierzchni asfaltowej odnogi ulicy Libowiec. Szacunkowy koszt zadania wynosi 119 459, 84 zł.

Wykonanie chodnika – łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem oraz naprawa chodnika przy poczcie i bloku nr 15, to z kolei przedsięwzięcia, wykonania których chcą mieszkańcy os. 1000-lecia. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta 12 czerwca.

Natomiast mieszkańcy os. Bogoczowiec podczas zebrania 16 czerwca przyjęli do realizacji remont odcinka chodnika przy ul. Bogoczowiec.