Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wymianą trawiastej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego niezbędnego dla gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Na boisku zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego.