Mieszkańcy uznali, że należy wykonać remont części chodnika przy ul. Ruchu Oporu, a także doposażyć plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 16.