Przez ponad rok prowadzono badania instytucji publicznych szczebla centralnego i samorządowego. Badania dotyczyły dwóch obszarów: dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W obu wskazanych tematach skupiono się na analizie zawartości Biuletynów Informacji Publicznej, wysyłaniu wniosków pisemnych (w postaci papierowej i elektronicznej) oraz składaniu wniosków ustnych – czytamy na stronie mwi.pl

Projekt „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej" realizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w partnerstwie z Access Info Europe.

Wyniki badań przedstawiono podczas konferencji „Prawo do informacji publicznej – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze”, która 25 czerwca odbyła się w Warszawie.

W zestawieniu ogólnym liderzy rankingu to: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miejski w Gliwicach, Urząd Miasta Kielce i Urząd Miasta Piekary Śląskie.

W rankingu „ponownego wykorzystywania” najwyżej znalazły się: Urząd Miasta Olsztyna, Urząd Miasta Ruda Śląska, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Rybnika.

Głównym celem projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej" jest podniesienie obwiązujących w tym zakresie standardów i weryfikacja wywiązywania się administracji z ciążących na niej obowiązków.