Zajęcia odbywać się będą od godz.  18.00 do 19.30. W razie niepogody joga odbywać się będzie w sali lustrzanej MOSiR.