Jest to już czwarta edycja publikacji poświęconej podmiotom leczniczym funkcjonującym w naszym mieście, stanowiąca kompendium wiedzy na temat ich działalności. Celem publikacji, poza ułatwieniem dostępu do aktualnych danych teleadresowych, jest zaznajomienie mieszkańców z szerokim zakresem usług medycznych dostępnym w naszym mieście. W informatorze znaleźć można aktualne i najszersze informacje na temat placówek ochrony zdrowia, świadczących usługi medyczne.

Informator otrzymać można w Urzędzie Miasta na Sali Obsługi Interesanta (punkt informacji) oraz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 402 B.