W projekcie uczestniczyło 8 państw: Litwa, Estonia, Niemcy, Włochy, Grecja, Hiszpania, Anglia i oczywiście Polska. W ciągu ostatniego roku szkolnego zrealizowano wszystkie zaplanowane, ujęte w harmonogramie projektu działania. Odbyły się również cztery wizyty robocze: na Litwie, w Anglii, Niemczech oraz goszczono europejskich nauczycieli w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas wizyty w naszym mieście przeprowadzone zostały warsztaty: „Light and movment plays – the shadow theatre” (konkretnie Black Light UV Theatre). Zagraniczni goście mieli możliwość zapoznania się z niezwykle ciekawą i innowacyjną techniką teatralną pracy w świetle UV. Cieszącym jest fakt, że jako propagatorzy tej metody, szczególnie oddziaływującej na wyobraźnię młodych ludzi, zachęcono nauczycieli z innych państw do wykorzystania jej w pracy z uczniami.

Podczas realizacji zadań projektu w minionym roku uczniowie poznawali i wykorzystywali różnorodne techniki sceniczne: szczególnie metodę dramy z elementami pantomimy oraz technikę „slow motion”. Stosowanie metod teatralnych w pracy z uczniami z różnymi deficytami rozwojowymi ma walory terapeutyczne i pozwala im w alternatywny sposób wyrazić siebie – własne uczucia i emocje. Szczególnie ciekawą metodą pracy jest technika „filmu niemego” polegająca na przerysowywaniu cech charakterystycznych postaci, charakterów. Na pierwszy plan wychodzi ekspresja ciałem, a nie słowem, co jest szczególnie istotne w pracy z uczniami z zaburzeniami komunikacji. Wspólne realizowanie zadań teatralnych kształtuje u uczniów umiejętność współpracy w grupie, uczy odpowiedzialności oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Zespołowe występy przed publicznością na scenie wzmacniają wiarę młodych  aktorów w ich możliwości oraz podnoszą samoocenę.

Dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych. Mogli nawiązać kontakt z rówieśnikami pochodzącymi z krajów partnerskich podczas wideokonferencji oraz na platformie eTwinning. Poprzez takie działania uczestnicy projektu mogli zapoznać się nie tylko z kulturą, sztuką i tradycjami poszczególnych krajów, ale także budując pozytywne relacje z młodzieżą z całej Europy wzmacniali poczucie pewności siebie. Dodajmy, że zrealizowany przez naszą szkołę projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning.

inf. nad. Ewa Szendzielorz, koordynator projektu