Certyfikat przyznany został w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości.

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy realizowany przez ForumBiznesu.pl i cykl gospodarczy Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie skierowane jest do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.

Celem Programu jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, które gwarantują klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie – wyjaśnia Maria Leżucha z redakcji Forum Biznesu.

Kapituła Programu, złożona ze znakomitych ekspertów, będących niekwestionowanymi autorytetami w zakresie zarządzania jakością, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

Prestiżowy tytuł Najwyższa Jakość Quality International i zdobyte godło QI o międzynarodowym znaczeniu oraz certyfikat sygnowany przez Instytucje Patronujące jest potwierdzeniem Najwyższej Jakości. Godło QI jest niekwestionowanym symbolem najwyższych standardów jakościowych, wspierającym pozytywny wizerunek podmiotu na wszelkich polach komunikacji marketingowej – dodaje Maria Leżucha.

Uroczysta gala podsumowująca VIII edycję Programu odbędzie się w październiku w Warszawie.