Dzieci w wieku szkolnym będą mogły korzystać nie tylko z huśtawek, ale też z przestrzennego zestawu zabawowego, na który składają się wieże z podestami, trap wejściowy, ruchome belki, tunel linowy, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa i przelotnie linowe. Plac ten powstaje w ramach projektu „Baw się i ucz”, który otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa (RCZ) zakłada budowę placów zabaw dla dzieci w obu miastach oraz wydanie projektowej publikacji adresowanej do dzieci z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, która dystrybuowana będzie m.in. w jastrzębskich szkołach. Całkowite kwalifikowalne koszty projektu na oba miasta partnerskie wynoszą 45 242,67 EUR, w tym dofinansowanie 24 987,52 EUR.

Z kolei obok w ramach partnerskiego projektu Jastrzębia-Zdroju i Karwiny „Uczymy się języka przez zabawę” powstaje plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będą one mogły korzystać z kolorowego zestawu zabawowego, tj. lokomotywy z wagonikami i zjeżdżalniami, domku zabawowego z ławeczkami i stolikiem, równoważni oraz zestawu huśtawek. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 42 274,03 EUR, w tym wysokość dofinansowania sięga 26 404,35 EUR.