Ruszyła rejestracja na konferencję, która jest głównym wydarzeniem VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Żeby zarejestrować się na Forum – konferencję odbywającą się 14-15 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim – trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ofip.eu. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 21 lipca do 21 sierpnia 2014 r.

Szczegółowy program dwudniowego Forum, odbywającego się w niedzielę i poniedziałek               14-15 września 2014 r. znajduje się na stronie www.ofip.eu.

Żeby zarejestrować się, należy wybrać i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym interesujące nas tematy sesji.

Pierwszy dzień Forum poświęcony jest dokonaniom 25-lecia w obszarze wzmacniania aktywności społecznej, a także podsumowaniu ogólnopolskiej debaty „III sektor dla Polski”. Jest to dyskusja rozpoczęta w ramach przygotowań do Forum w 16 województwach w maju i czerwcu podczas Regionalnych Forów Inicjatyw Pozarządowych. Jej finałem jest stworzenie strategii dla sektora pozarządowego w Polsce.

Drugi dzień Forum należy do organizacji – sesje tematyczne, które poprowadzą, wskażą, jakie obszary działalności są dziś w trzecim sektorze najbardziej gorące.

Wszystkie informacje o Pikniku i jego program znajdzie się na stronie www.ofip.eu na początku sierpnia br.