Obiekt będzie nawiązywać kształtem do dawnej, rozebranej po II wojnie światowej kolumnady, a więc przekrytego dachem deptaka (arkad), który służył kuracjuszom uzdrowiska jako miejsce spacerów i odpoczynku.

Ze względu na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego, kształt i detale architektoniczne odtwarzanego obiektu powinny jak najwierniej oddawać wizerunek zbliżony do pierwowzoru. Aby spełnić wymagania co do współczesnej funkcji, ścianami i szklaną fasadą wydzielono centralną część kolumnady. Ta stanowić ma inhalatorium wód solankowych umożliwiające spacer i odpoczynek na ławkach oraz wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Otwarte boczne elementy będą miejscem na stoliki i ławki.

Prace mają się zakończyć w połowie przyszłego roku, a ich koszt to 3,4 mln zł.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach w Parku Zdrojowym zostały zmodernizowane: Dom Zdrojowy, budynek Masnówki, gdzie swoją siedzibę ma filia biblioteki, dawna Pijalnia Wód a obecnie kawiarenka letnia oraz Łazienki II, gdzie mieści się Galeria Historii Miasta.