Preferowane będą wnioski organizatorów, którzy deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu.