Organizacje (do 18 miesięcy od daty rejestracji i do 25 tys. rocznego budżetu) będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego lub też na rozwój organizacji (np. sprzęt biurowy, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie, podniesienie kwalifikacji, częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z obsługa księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznym planów rozwoju).  

O dofinansowanie na działania w sferze pożytku publicznego mogą ubiegać się także grupy nieformalne, zawiązane przez co najmniej 3 osoby, które do konkursu mogą przystąpić samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wstępna wersja regulaminu, wzór wniosku o dofinansowanie), informacje o spotkaniach konsultacyjnych oraz kontakt do doradców – animatorów znaleźć można na stronie SlaskieLokalnie.pl. Konsultanci konkursu FIO – Śląskie Lokalnie udzielają także porad telefonicznych. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 czynna jest infolinia: 881 201 333.Operatorami konkursu są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.