Nabór dotyczyć będzie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 6.1.3 "Aktywni na rynku pracy"). Projekt zakłada wysokość refundacji do 20 000 zł.
Na refundowane stanowiska kierowane będą osoby bezrobotne do 25 roku życia (według założeń w/w projektu).
Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34.