Dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie objętych 430 uczniów w tym 353 uczniów otrzyma kwotę 170 zł, 60 uczniów otrzyma kwotę 400 zł, a 17 uczniów kwotę 500 zł.

Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 92 510,00. zł. Uczestnikami turnusów „zielonej szkoły” byli uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu naszego miasta tj.: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 w Zespole Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły, Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół nr 10.