Dodatkowo przedszkole nr 17 dostosowane zostanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. Na terenie tego przedszkola wydzielona zostanie m.in. p.pożarowa klatka schodowa i piwnica oraz przebudowane zostaną drogi ewakuacyjne. Wykonana zostanie także  instalacja oddymiania klatki schodowej. Oba przedszkola pozyskają docieplone ściany oraz wyremontowane zostaną w nich dachy. Prace zakończą się jesienią tego roku.