Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty powinny być przesłane do urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do MSW.

Proszę o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 20 sierpnia na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki

Biuro Dyrektora Generalnego

Ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

z dopiskiem „Konkurs nt. Zapobiegania Handlowi Ludźmi”.