Program "Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie" skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które pracują z młodzieżą oraz do organizacji kierujących swoją pomoc Ukrainie. Obecnie przeprowadzamy rekrutacje do projektu, zatem chcemy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia (3-dniowe weekendowe) do wyboru z zakresu:

– księgowości i rozliczania projektów;

– pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Udział w projekcie jest bezpłatny, szkolenia będą odbywać się na terenie woj. śląskiego. Zapewniamy zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu oraz catering podczas szkolenia.