Objazd będzie się odbywał ulicami: Dąbrowskiego, Szotkowicką, Powstańców Śl. w Skrzyszowie, ul. Skrzyszowską w Mszanie, ul. Armii Ludowej w Wodzisławiu Śl., ulicami Wodzisławską – DW933 i Moszczeńską w Mszanie oraz ul. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju.