Zakres prac obejmuje:

Przy ul. Pszczyńskiej 60

– m.in. wykonanie konserwacji krzyża, wykonanie nowej podstawy pod krzyż, wypolerowanie powierzchni lastryka, usunięcie przemalowań z figury, rekonstrukcja polichromii.

Przy ul. Pszczyńskiej 279

– m.in odczyszczenie kamienia, hydrofobizacja kamienia.

Na skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego i Cichej

– m.in. wykonanie prac naprawczo-konserwatorskich cokołu oraz badań ikonograficznych związanych z odtworzeniem napisu na cokole, wykonanie nowego fundamentu wraz z izolacją pod cokół, uzupełnienie ubytków.

Remont wyniesie niespełna 63 tys. złotych.