Badania wykonywane są na Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 do 12 grudnia, a zapisać na nie można się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 w Poradni Urologicznej, nr tel. 32 4784263.

Osobami uprawnionymi do bezpłatnych, profilaktycznych świadczeń są mieszkańcy powyżej 50. roku życia, zameldowani na stałe lub czasowo w Jastrzębiu-Zdroju.