Centrum Integracja z Katowic zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Projekt skierowany jest do osób które posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – pozostają bez zatrudnienia – mieszczą się w przedziale wiekowym 16-59 lat (kobiety) i 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia w projekcie:

– staże

– szkolenia zawodowe

– pomoc w znalezieniu zatrudnienia

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– zajęcia praktyczne

– konsultacje z prawnikiem

– pomoc psychologa i doradcy zawodowego

– wsparcie w kontynuacji nauki

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Integracja, Katowice, ul. Lompy 14 (lok. 416), tel. 505 606 661, 505 606 746, e-mail: katowice@integracja.org

Informacja pochodzi ze strony: www.ngo.pl