Powierzenia na okres od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku otrzymali:

Bernadeta Szlezinger – Publiczne Przedszkole Nr 7 (dotychczasowy dyrektor),

Julita Jeziorska – Publiczne Przedszkole Nr 13 (dotychczasowy dyrektor),

Henryka Biernat – Szkoła Podstawowa Nr 5 (dotychczasowy dyrektor),

Anna Podsiadło – Szkoła Podstawowa Nr 12 (dotychczasowy dyrektor),

Piotr Hołówko – Szkoła Podstawowa Nr 17 (dotychczasowy dyrektor ),

Dorota Bury – Gimnazjum Nr 2 do 31.08.2014 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4, od 1.09.2014 samodzielna placówka (dotychczasowy dyrektor ZS-4),

Bożena Bezuch – Zespół Szkół Nr 8 (nowy dyrektor, dotychczas nauczyciel tego Zespołu),

Barbara Langosz – Zespół Szkół Nr 11 (dotychczasowy dyrektor),

Lucyna Jagielska – Zespół Szkól Nr 13 (dotychczasowy dyrektor),

Zbigniew Miłoś – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (dotychczasowy dyrektor),

Remigiusz Skubis – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (nowy dyrektor, dotychczas nauczyciel Zespołu Szkól Nr 1).