Departament Pożytku Publicznego opublikował Raport z Konsultacji Społecznych Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. Program współpracy zostanie podpisany do 30 listopada 2014 r.

Departament zachęca do zapoznania się z niniejszym dokumentem. Szczegóły w załączniku:

http://www.pozytek.gov.pl/index.php?document=3593

Informacja pochodzi ze strony internetowej: www.pozytek.gov.pl