Bieżący rok szkolny jest pierwszym, w którym obligatoryjnie naukę w szkole podstawowej rozpoczną dzieci sześcioletnie, tj. urodzone w miesiącach styczeń – czerwiec 2008 roku oraz dzieci siedmioletnie urodzone w 2007 roku.

Wśród dzieci sześcioletnich są także te zapisane na wniosek rodziców a urodzone w drugiej połowie 2008 roku. W klasach pierwszych naukę rozpocznie 1 277 uczniów, z czego 486 to właśnie dzieci sześcioletnie. Począwszy od bieżącego roku szkolnego maksymalnie w klasie pierwszej może być 25 dzieci. Średnia liczba uczniów klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych wynosi 21,28 (w poszczególnych szkołach wynosi od 17 do 25 uczniów). Mając na uwadze konieczność zapewnienia opieki w szkolnych świetlicach, zwłaszcza najmłodszym wychowankom, na wniosek dyrektorów zwiększone zostało zatrudnienie w świetlicach; częściowo już w roku szkolnym 2013/2014 i w roku szkolnym 2014/2015.