Realizacja projektu, którego hasło przewodnie brzmiało: „Na kwietnej łące-miodem płynącej” odbywała się w dwóch etapach. Drugi etap stanowiły warsztaty o tematyce pszczelarskiej (wypalanie w drewnie, decoupage). Miały one na celu wzmocnienie poczucia wartości oraz rozwijanie talentów i pasji osób niepełnosprawnych. Tematyka warsztatów była zbieżna z zainteresowaniami wolontariuszy. 9 września na terenie szkoły zostanie zaprezentowana wystawa prac i fotoreportaż z warsztatów oraz z imprezy wyjazdowej do Górek Małych, która miała miejsce w czerwcu. Wycieczka i zaplanowane podczas niej działania, m.in. malowanie na szkle w Galerii „Pod Maską” stanowiły pierwszą część projektu.