„Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020” oraz „Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – to dokumenty, których dotyczą konsultacje.

Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest członkiem Związku, dlatego też wymagane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wymienionych dokumentów również w naszym mieście. Dokumenty te  są również niezbędne  w procesie pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  

Wszelkie uwagi dotyczące w/w dokumentów  należy przesłać mailem  na adres: unia@um.jastrzebie.pl lub pismem  na adres: Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,  lub złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie do 18 września br.

Uwagi, propozycje do dokumentu należy zgłosić na załączonym Formularzu zgłaszania uwag.