Porządek obrad:

1.   Otwarcie IX sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Wybór komisji uchwał i wniosków.

3.   Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Miasta.

4.   Zgłaszanie interpelacji.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6.   Informacja Prezydenta Miasta.

7.   Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2014 r.

8.   Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta za I półrocze 2014 r.

9.   Polityka społeczna miasta

·         wystąpienie Prezydenta Miasta

·         koreferat Komisji Polityki Społecznej

·         informacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej z pracy w kadencji 2010-2014

·         dyskusja

10.  Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11.  Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zakończenie obrad sesji.