W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych prowadzone były kampanie, których dopełnieniem jest ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2013 r., poz. 991 ). Dodała ona art. 11 ust. 4a w brzmieniu „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”, obowiązujący od 31 sierpnia 2014 roku.

Przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości jezdni, jak również gdy pieszy korzysta z chodnika lub z drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych (znak drogowy C-16).W pozostałych przypadkach każdy pieszy bez względu na wiek poruszający się poza obszarem zabudowanym zobowiązany jest do noszenia elementów odblaskowych w postaci przedmiotów, naszywek ubraniowych odpowiedniej jakości, umieszczanych najlepiej na wysokości kolan, dłoni, w okolicach klatki piersiowej i pleców pozwalających na dostrzeżenie pieszego z odległości 150 metrów.

Niemniej używanie elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych znajdujących się na drodze po zmierzchu, bez względu na to czy jest to obszar zabudowany, czy też nie, w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo.

Osobie niestosującej się do noszenia elementów odblaskowych w przypadkach wskazanych w ustawie grozi grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 złotych.

Inf. podinsp. Roman Fitrzyk

KMP Jastrzębie-Zdrój