Opinie należy składać na piśmie do 22 września w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A).